Daniel Lundqvist -
AI som räddar liv

Det är få områden som AI inte påverkar. Hälso- och sjukvården utvecklas i rasande takt.

Daniel Lundqvist, forskare på Karolinska Institutet, vid en Elekta Neuromag TRIUX

Det finns en del av samhället där den enorma utvecklingen av AI just nu fundamentalt förändrar hur män-niskor jobbar inom hälso- och sjukvård. AI bedöms ha en närmast oändlig potential till att omforma och förbättra hälso- och sjukvården, och har på kort tid och med stor framgång tillämpats inom nästan alla medicinska områden, som cancer, kardiologi och neurologi.

– AI kan hitta mönster i medicinsk information som det mänskliga ögat och sinnet inte är tränat på eller förmår uppfatta. Och AI kan både granska och kombinera många olika komplexa informationskällor på ett mycket snabbare och mera konsekvent sätt. AI har enorm potential inom till exempel akutvården där man måste ta snabba beslut, och även inom utvecklingen av precisionsmedicin och precisionshälsa, säger Daniel Lundqvist. som är föreståndare vid Centre for Imaging Research (CIR) och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Daniel leder den svenska delen i TEF Health. Även om det inte är något nytt att använda sig av AI inom vården, har AI på senare år blivit mer användarvänligt.

– AI har gått från att vara ett litet exotiskt område som få har sysslat med till att bli något med en bevisförd potential och ett starkt trackrecord, som ingen kan ignorera,  säger Lundqvist.

Syftet med TEF Health är bland annat att utveckla AI:s potential till att minska ojämlikheten och förbättra räckvidd och kvalitet inom hälso- och sjukvården inom eu.

– De brister vi ser i dag handlar till stor del om att man inte kan tillgängliggöra expertis, instrument och analyser på ett jämlikt sätt över Europa.Med AI och robotik ökar förmågan att snabbt ge diagnoser, prioritera och behandla patienter oberoende av var man är.

AI bedöms ha en närmast oändlig potential till att omforma och förbättra hälso- och sjukvården.

Vilka är riskerna?

– Ju större komplexitet desto viktigare är det att AI:n verkar med transparens över vilken data som används, vilken algoritm som används och hur den fungerar, samt hur AI:s prestanda utvecklas över tid. Om det blir fel kan det innebära en skillnad mellan liv eller död. Man måste vara medveten om baksidan. Annars skapar den en befogad skepsis och rädsla.

TEF Health

Ett EU-finansierat projekt som ska stötta små och medelstora företag och startups som utvecklar innovationer inom AI och robotik för hälso- och sjukvården.

RELATERADE ÄMNEN

EU Hälsa Innovation