Om Svar Anhålles

Systembolaget -
Magdalena Gerger

Systembolaget slår på hälsotrumman samtidigt som de nu börjar med hemkörning. Vilken uppgift fyller egentligen spritmonopolet i Sverige år 2013? Vd:n Magdalena Gerger tror att världen snart vänder sig norrut och ser en modern förebild.

Magdalena Gerger, Systembolagets vd, med vinflaskor i bakgrund.

Skulle alkohol förbjudas om det upptäcktes i dag?

– Ja, det tror jag absolut. I de länder där alkohol finns står den för en stor del av folkets skador och sjukdomar. Lägger man till den sociala baksidan är det svårt att se att det skulle vara annat än förbjudet.

Vart är alkoholen på väg?

– Jag tror att det kommer att bli som med cigaretter. Vem hade kunnat tro för 50 år sedan att det skulle förbjudas? I Australien har man tagit bort varumärken på cigaretter. Resten av världen har börjat förbjuda rökning inomhus, på arbetsplatser och på restauranger. Flera länder lägger nu förslag om höjda åldergränser på alkohol, och justerande licenssystem. Det händer något med folkhälsan som är ytterst modern.

Är målet med Systembolaget att vi inte ska dricka eller är det en kompromiss?

– Vår vision är ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Och om ni misslyckas?

– Om vi inte lyckas fylla serviceuppdraget och försäljningsreglerna har vi inget existensberättigande. Tänk om vi började missa alla ålderskontroller och 18-åringar fick köpa sprit på Systembolaget? Det är fullständigt otänkbart.

Har din relation till alkohol förändrats i och med ditt arbete?

– Ja, det är klart att jag är mycket mer medveten. Jag älskar att i sociala sammanhang laga mat och bjuda på goda drycker. Vilken signal ger det till de unga i familjen? Signalerar jag att det alltid ska vara alkohol med och hur hanterar man unga som vill smaka?

Har du någon i din närhet som har tampats med alkoholproblem?

– Absolut, jag tror att varenda person i Sverige har det men det är så pass tabubelagt att det är få som pratar om det. Att säga ”jag är orolig för dig”, den grejen är svår.

Vi svenskar gillar att berusa oss men vi gillar också Systembolaget. Hur går det ihop?

– Det är intressant. Vi har precis fått resultatet av en stor undersökning där vi pratade med 20–30-åringar, den åldersgrupp som dricker mest. Där finns en öppenhet jämfört med tidigare generationer. Man kan säga ”Jag är orolig för mig själv”. Det är mindre och mindre skambelagt i unga åldrar att ha problem med alkohol.

Men drickandet minskar, inte minst hos ungdomar. Behövs Systembolaget?

– Det är tack vare att Sverige har ett monopol. När jag åkte ner till eu och Bryssel för första gången trodde jag att vi skulle lära oss av andra hur vi ska dricka alkohol. I stället såg jag att många i omvärlden tittar på oss. Jag tror att det kommer att komma en ny syn på alkohol där Sverige är en förebild.

Sedan EU öppnade gränserna har importen av alkohol ökat. Hur har ni hanterat konkurrensen?

– Vi tänkte långsiktigt. Dryckesutbudet har nästan fördubblats de senaste tio åren. Det var vid eu-inträdet som konsumtionen gick upp rejält som en effekt av importen. Systembolaget byggde samtidigt om butiker över disk till självservice, och lördagsöppet kom till. Men nu har konsumtionen trappat ned. Vi får inte tumma på ansvar nummer ett: begränsa skadeverkningarna. Det gör man genom ålderskontroll, medverka för en bättre syn på alkohol och förespråka mer måttfullhet.

Är hemleveransen som ni lanserar i vinter en eftereffekt av det här?

– Det är en del av den här långsiktiga strategin. Över disk-butiker är inte modernt. Vi breddar utbudet och erbjuder hemleverans på försök.

Blir det inte motsägelsefullt att ni arbetar för att begränsa svenskarnas drickande, men samtidigt erbjuder större möjlighet att göra det?

– Måttstocken på att vi fungerar står hela tiden i relation till allt annat. Om allt annat är öppet dygnet runt, finns i mobilen och skickas hem när du vill så blir vi en dinosaurie. Vi erbjuder rådgivning, men samtidigt med en möjlighet att få hemleverans. Alla andra säger enbart ”köp!”, men vi ska också ha samhällsnytta.

Magdalena Gerger

Född: 9 februari 1964 i Östersund.

Yrke: Vd för Systembolaget sedan maj 2009. Styrelseuppdrag för bland andra Husqvarna och Rädda Barnen.

Karriär: Arla Food, vice president, Marknad, Innovation och Färskvaror (2005–2009). Nestlé, chef kaffedivisionen (2000–2003). ICI Paints, marknadsdirektör (1998–2000).

Favoritdryck: Mjölk och säsongens drycker från Systembolaget.

Aktuell: Systembolaget lanserar på prov tjänsten hemleverans i vinter.

RELATERADE ÄMNEN

Näringsliv