Danica Kragić Jensfelt leder forskningen kring artificiell intelligens i Sverige. Här i sitt laboratorium på KTH i Stockholm.

Danica Kragic -
Läskigt smart

Snart kan vi skapa artificiellt liv. Väcker vi en vän eller ett monster?

Danica Kragic -
Läskigt smart
Läs mer...