Illustration av klimat och fabriker som vägs mot varandra

EU Gröna given -
Går det att leva klimatneutralt? 

Vad krävs egentligen för att klara klimatmålen?