Villkor prenumeration

ALLMÄNT

Dessa villkor gäller för prenumeration på Icon Magazine, som tillhandahålls av Icon Brands AB. Icon Brands ansvarar för behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Villkoren gäller när du tar del av Icon Magazine eller därmed relaterad tjänst antingen via vår webbplats eller genom digital applikation (”Tjänsten” eller ”Tjänsterna”).

Du får endast använda Tjänsterna för personligt, icke-kommersiellt bruk och får inte kopiera, reproducera, sprida eller på annat sätt använda materialet på ett sätt som strider mot upphovsrättslagen.

PRENUMERATION OCH SINGELKÖP AV ARTIKLAR

Icon Brands erbjuder digitala och fysiska prenumerationer på Icon Magazine. För aktuella priser och erbjudanden, besök vår hemsida.

Priserna inkluderar moms och, i fallet med fysiska prenumerationer, frakt inom Sverige. För leverans utanför Sverige kan extra fraktavgifter tillkomma.

Den digitalas prenumerationen enligt dessa villkor omfattar tillgång till Icon Magazines nättidskrift via iconmagazine.se.

Prenumerationen är en tillsvidareprenumeration som levereras tills du säger upp den genom att meddela vår kundservice senast 14 dagar innan nästa prenumerationsperiod påbörjas.

Utöver prenumerationen erbjuder Icon Brands möjligheten att köpa enskilda artiklar eller material mot en engångsbetalning. Genom att betala en engångsavgift får du tillgång till den specifika artikeln eller materialet och behåller tillgången så länge som det är publicerat på webbplatsen.

Vid köp av enskilda artiklar eller material mot engångsbetalning ingår du inte i någon form av prenumeration och ingen bindningstid tillämpas.

BETALNING OCH FAKTURERING

Betalning för prenumerationen sker via de betalningsalternativ som anges på Icon Brands hemsida.

Betalningen dras från ditt angivna betalkort eller bankkonto vid starten av varje prenumerationsperiod.

SKAPA OCH ANVÄNDA KONTO

För att få tillgång till Icon Magazines nättidskrift eller köpa enskilda artiklar eller material behöver du skapa ett konto på vår webbplats.

Du ansvarar för att uppgifterna du lämnar vid registreringen är korrekta och att uppdatera dem vid behov. Icon Brands ansvarar inte för problem som uppstår på grund av felaktiga eller föråldrade uppgifter.

Du ansvarar för att skydda dina inloggningsuppgifter och att inte dela dem med andra. Icon Brands ansvarar inte för obehörig användning av ditt konto eller eventuella förluster som uppstår på grund av att du inte skyddat dina inloggningsuppgifter.

LEVERANS OCH ÄGANDE

För fysiska prenumerationer skickas tidningen till den adress du angivit vid beställningen. Leveransen sker inom Sverige, men även internationella leveranser kan erbjudas mot en extra avgift.

För digitala prenumerationer får du tillgång till Icon Magazine via vår digitala plattform. Du kommer att få en inloggningsinformation via e-post vid starten av din prenumeration.

Äganderätten för den fysiska tidningen övergår till prenumeranten vid mottagandet. För digitala prenumerationer erhåller prenumeranten en licens för att använda det digitala materialet i enlighet med dessa villkor.

ÅNGERRÄTT

Som prenumerant har du rätt att ångra ditt köp av en fysisk prenumeration inom 14 dagar från det att du fått din första tidning. För digitala prenumerationer gäller ångerrätten endast innan leveransen av det digitala innehållet påbörjas. Leveransen påbörjas så snart du betalat för den digitala prenumerationen. När leveransen av det digitala innehållet har påbörjats med ditt uttryckliga samtycke och du samtidigt bekräftat att du känner till att ångerrätten går förlorad i detta fall, gäller inte ångerrätten längre.

För att utöva ångerrätten, fyll i och skicka denna blankett till kundtjanst@iconmagazine.se:
https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Om du vill avsluta din prenumeration, kontakta Icon Brands kundtjänst. Uppsägning måste ske senast 14 dagar innan nästa prenumerationsperiod för att inte bli debiterad för nästkommande period.

Köp av enskilda artiklar eller material mot engångsbetalning kan inte ångras, returneras eller återbetalas. Om du av någon anledning är missnöjd med ditt köp, vänligen kontakta Icon Brands kundtjänst.

PERSONUPPGIFTER

Icon Brands behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vår integritetspolicy.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Icon Brands förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Du kommer att informeras om väsentliga ändringar av villkoren minst 30 dagar innan de träder i kraft. Om du inte godkänner de ändrade villkoren har du rätt att säga upp din prenumeration innan de nya villkoren träder i kraft.

Om ändringarna gäller prishöjningar för prenumerationen kommer du att informeras minst 30 dagar innan prishöjningen träder i kraft. Du har rätt att säga upp din prenumeration innan prishöjningen träder i kraft om du inte godkänner den.

ANSVAR

Icon Brands ansvarar för att tillhandahålla Icon Magazine i enlighet med dessa villkor. Icon Brands ansvar för eventuella fel eller brister i leveransen är begränsat till att kostnadsfritt ersätta den aktuella tidningen eller återbetala prenumerationsavgiften för den aktuella perioden.

Icon Brands ansvarar inte för bristande tillgång till Tjänsterna som beror på omständigheter vi inte kan påverka. Detta innefattar men begränsas inte till din internetuppkoppling, fel som beror på din webbläsare eller om du flyttar utan att informera oss.

Icon Brands ansvarar inte för förlust eller skada som orsakats av omständigheter utanför Icon Brands kontroll, såsom force majeure, tekniska problem, strejker eller krigshändelser.

KLAGOMÅL OCH TVISTLÖSNING

Om du har klagomål eller frågor gällande din prenumeration, kontakta Icon Brands kundtjänst via e-post eller telefon.

Tvister som inte kan lösas genom förhandlingar mellan dig och Icon Brands ska lösas enligt svensk lag i svensk domstol.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor eller funderingar gällande dessa villkor eller din prenumeration, kontakta Icon Brands kundtjänst:

kundtjanst@iconmagazine.se

Icon Brands AB
Bastugatan 6
118 20 Stockholm
Sverige