Henry Markram -
Tillverkad intelligens

Han beskrivs som forskarvärldens Richard Branson: modig, visionär och galen.