Att uppfinna världen -
Katrine Marçal

I sin nya bok berättar Katrine Marçal att våra uppfattningar om världen präglas av föreställningar om kön.

Att uppfinna världen -
Katrine Marçal
Läs mer...