Mimmi Blomqvist

Mimmi Blomqvist -
Formar sin framtid

Genom skulpturala former utforskas nya perspektiv på design.