Harvard etablerades som läroverk långt tidigare än USA blev ett enat land.

Harvard -
Bäst i klassen?

Få läroverk omges av större mytbildning än Harvard.